Főoldal -- Határozatok -- Hitelintezeti határozatok
A PSZÁF E-I-1102/2008. számú határozata az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXA Bank Europe SA társaságba történő beolvadásának engedélyezéséről

A PSZÁF E-I-1102/2008. számú határozata az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság AXA Bank Europe SA társaságba történő beolvadásának engedélyezéséről

Az AXA Bank Europe SA (székhelye: 25 Boulevard du Souverain, B-1170 Watermael-Boitsfort, Belgium)

és

az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C torony)

egyesülésének tárgyában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott jogi képviselője dr. Papp Erika ügyvéd (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12.) útján benyújtott kérelmére - a Magyar Nemzeti Bank véleményét figyelembe véve - a Felügyeleti Tanács felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:

Engedélyezem, hogy az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadjon, az AXA Bank Europe SA társaságba az alábbiak szerint:

- Az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának napja: 2009. január 1.

- Az egyesülés után létrejövő részvénytársaság

neve: AXA Bank Europe SA

székhelye: 25 Boulevard du Souverain, B-1170 Watermael-Boitsfort, Belgium

A jogutód AXA Bank Europe SA köteles az egyesülés hivatalos nyilvántartásba történő bejegyzése iránt indult eljárásban a székhelye szerinti nyilvántartó szervezet által az ügy érdemében hozott döntést, valamint a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnak az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégjegyzékből történő törléséről szóló végzését, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felügyeletnek megküldeni. A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság végzése alapján a Felügyelet az AXA Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a magyarországi székhelyű hitelintézetekről vezetett nyilvántartásából törli.

Jelen engedély megadásával egyidejűleg a Felügyelet a határozatban foglalt változásokat nyilvántartásba veszi.

A határozat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 14.§ (1) bekezdés b) pontján, valamint a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezéseken alapul.

Mivel a kérelemnek a helyt adtam, a határozat indokolását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72.§ (4) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2008. december 4.

Dr. Schiffer Péter s.k.,

a PSZÁF főigazgató-helyettese