Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
J-III-238/2007. számú határozatával a Felügyelet az SPB Befektetési Zrt. célvizsgálatát felügyeleti intézkedés alkalmazása nélkül zárta le

J-III-238/2007. számú határozatával a Felügyelet az SPB Befektetési Zrt. célvizsgálatát felügyeleti intézkedés alkalmazása nélkül zárta le

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) biztosított felügyeleti jogkörömben eljárva, az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., a továbbiakban: Zrt.) befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységvégzésének kockázatalapú célvizsgálata során, a Felügyeleti Tanács elnökének nevében eljárva, a mai napon az alábbi határozatot hozom.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a Zrt-nél lefolytatott célvizsgálatot felügyeleti intézkedés alkalmazása nélkül lezárom.

A határozat ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye, azonban az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Felügyelethez benyújtott keresettel a Fővárosi Bíróságtól kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Budapest, 2007. augusztus 30.

dr. Schiffer Péter s.k.,

a PSZÁF főigazgató-helyettese