Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
J-III-556/2006. számú határozat az SPB Befektetési Zrt-nél folytatott célvizsgálat lezárásáról

J-III-556/2006. számú határozat az SPB Befektetési Zrt-nél folytatott célvizsgálat lezárásáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) biztosított felügyeleti jogkörömben eljárva, az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., továbbiakban: Társaság) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységének célvizsgálata során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) főigazgatójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából a mai napon az alábbi határozatot hozom.

A Felügyelet által a Társaságnál lefolytatott célvizsgálatot felügyeleti intézkedés alkalmazása nélkül lezárom.

A határozat ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye, azonban az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Felügyelethez benyújtott keresettel a Fővárosi Bíróságtól kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Budapest, 2006. június 30.

dr. Barna Zsolt s.k.,

a PSZÁF megbízott ügyvezető igazgatója