Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
J-III-730/2005. számú határozat az SPB Befektetési Rt-vel szembeni felügyeleti intézkedés alkalmazásáról

J-III-730/2005. számú határozat az SPB Befektetési Rt-vel szembeni felügyeleti intézkedés alkalmazásáról

Az SPB Befektetési Rt. (a továbbiakban: Rt., székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) befektetési szolgáltatási tevékenységének utóvizsgálata alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) főigazgatójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából a mai napon a következő határozatot hozom:

Felszólítom az Rt-t, hogy mindenkor maradéktalanul tegyen eleget annak a jogszabályi előírásnak, amely szerint a befektetési vállalkozás az ügyfeleit megillető pénzeszközöket saját pénzeszközeitől elkülönítve köteles kezelni.

A határozat ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek nincs helye, azonban akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, a kézbesítésétől számított 30 napon belül, keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Budapest, 2005. október 13.

dr. Dencs Zoltán s.k.,

a PSZÁF ügyvezető igazgatója