Főoldal -- Határozatok -- Biztositasi határozatok
A PSZÁF E-II/173/2008. számú határozata a Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. szakmai tevékenységirányítójának engedélyezéséről

A PSZÁF E-II/173/2008. számú határozata a Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. szakmai tevékenységirányítójának engedélyezéséről

A Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. (1144 Budapest, Gvadányi utca 15.) által beadott kérelemre alapozva, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:

Megállapítom, hogy Cselovszki Viktor Tamás a 38. § (6) bekezdésében a biztosításközvetítő tevékenység irányítójának személyére előírt feltételeknek megfelel.

Engedélyezem, hogy a Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. független biztosításközvetítői tevékenységének irányítását Cselovszki Viktor Tamás ellássa.

Jelen határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján mellőztem.

Határozatomat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 168. §-a alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 4. § i) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a Bit. 38.§-ra alapozva hoztam meg.

Budapest, 2008. június 19.

Dr. Kuzder Judit s.k.,

a PSZÁF ügyvezető igazgatója