Főoldal -- Határozatok -- Biztositasi határozatok
A PSZÁF E-II-177/2007. számú határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. összevont felügyeletéről

Az AIM Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 19.) – a továbbiakban: Biztosító – összevont felügyeletével összefüggésben, a Felügyeleti Tanács elnöke nevében eljárva az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

1.      Megállapítom, hogy a Biztosító összevont alapú felügyelet alá tartozik.

2.      Megállapítom, hogy a Biztosító anyavállalata, a Maclerdale Ltd. (székhelye: Ciprus, CY-6042 Larnaca, 8 Inomenon Ethnon, Despina Sofia Building, Office 102) vegyes tevékenységű biztosítói holding társaságnak minősül, ezért az összevont felügyelet ezen vállalkozásra is kiterjed.

3.      Megállapítom, hogy az összevont alapú felügyelet a 2. pontban megjelölt vállalkozáson kívül az alábbi vállalkozásokra terjed ki:

-          MAI  Central Eastern Europe Ltd (c/o GLS Victoria House, 64 Paul Street, London EC2A 4TT, Egyesült Királyság);

-          MAI Insurance Brokers sla (74a Terbatas iela, Riga LV-1001, Lettország);

-          MAI Insurance Brokers S.R.L. (1 Calea Plevnei, entrance B, suite 9, 5 th district Bukarest, Románia);

-          MAI d.o.o. (Kranjceviceva 35, Zágráb 10000, Horvátország);

-          MAI Reinsurance Brokers Ltd. (c/o GLS Victoria House 64 Paul Street, London EC2A 4TT, Egyesült Királyság);

-          MAI Insurance Agents Ltd. (10/8 Ribalko Str., Kijev, 04116 Ukrajna);

-          MAI Insurance Brokers Ltd. (10/8 Ribalko Str., Kijev, 04116 Ukrajna);

-          MAI Insurance Agency Ltd. (Zhivarev pereulok, 8-3, 2nd floor, office 2, Moszkva, Oroszország);

-          MAI Insurance Brokers Ltd. (Zhivarev pereulok, 8-3, 2nd floor, office 2, Moszkva, Oroszország);

-          MAI-Instar Insurance Brokers s.r.o. (Cukrova 14, Bratislava, 81339, Szlovákia);

-          MAI Insurance Brokers sp. Z.o.o. (ul. Mickiewicza 63, 01-625, Varsó, Lengyelország);

-          GAP Service Sp z.o.o. (ul. Lektykarska 12, Varsó, 01-687, Lengyelország);

-          MAI Lietuva (Centrum Building, Vytenio g. 9/25, Vilnius, LT-03113, Litvánia);

-          MAI INSURANCE BROKERS s.r.o. (Senovazne namesti 8, Prága 11000, Cseh Köztársaság);

-          MAI Független Biztosítási Alkusz Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 19.);

-          Marine Cargo Risk Organization Független Biztosítási Alkusz Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 19.);

-          MAI CASCO Biztosítási Szolgáltató Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 19.);

-          Global International Tanácsadó Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 19.)

4.      A Biztosító köteles 2 munkanapon belül bejelenteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 179. § (2) bekezdése szerinti anya- és leányvállalati, valamint részesedési viszony létrejöttét, módosulását, illetőleg megszűnését.

5.      Az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók nyilvántartásába veszem a Biztosítót, valamint a 2. és 3. pontban megjelölt vállalkozásokat.

Jelen határozat ellen - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez benyújtott keresettel.

(…..)

A határozat elleni közigazgatási jogorvoslat lehetőségét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Psztv.) 4. § (3) bekezdése zárja ki, és ugyanezen rendelkezés biztosítja a bírósági felülvizsgálatot.

Határozatomat a Bit. 168. §-a alapján, a PSztv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján, a PSztv. 3. § e) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva, a Bit. 3. § (1) bekezdésének 1.b) és 74. pontjaira, 178. § (1) – (3) bekezdésére, valamint 179. § (1) – (3) bekezdésére alapozva hoztam meg.

Budapest, 2007. május 31.

Varga Csaba s.k.,

a PSZÁF főigazgató-helyettese