Főoldal -- Határozatok -- Biztositasi határozatok
E-II/53/2006. számú határozat Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. egyéb tevékenységének engedélyezéséről

E-II/53/2006. számú határozat Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. egyéb tevékenységének engedélyezéséről

A Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi u. 15.) a független biztosításközvetítői tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység engedélyezése iránt benyújtott kérelme tárgyában az alábbi határozatot hozom:

Megállapítom, hogy a kérelmezett tevékenységek a Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. független biztosításközvetítői tevékenységével közvetlenül összefüggőnek minősülnek.

Engedélyezem, hogy a Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. a független biztosításközvetítői tevékenysége mellett az alábbi tevékenységeket is végezze:

- máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység keretében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt, ezen belül a 2. sz. melléklet I. fejezet 12. pont b) alpontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) (TEÁOR 67. 13),

- máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás keretében a magánnyugdíjpénztárak, önkéntes nyugdíj-, valamint önkéntes egészségpénztárak, lakástakarékpénztárak részére történő tagtoborzás, közvetítés, tanácsadás (TEÁOR 74.87),

- máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás keretében saját munkatársak szakmai képzettségi színvonalának emelésére irányuló oktatási tevékenység (TEÁOR 80.42).

Jelen határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez benyújtott keresettel.

Budapest, 2006. március 9.

Marsi Erika s.k.,

a PSZÁF főigazgatója