Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
A PSZÁF E-III/10.363/2008. számú határozata a Quaestor Financial Hrurira Kft. 50.000.000.000,-Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű 2008.-2009. évi kötvényprogramhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének jóváhagyásáról

A PSZÁF E-III/10.363/2008. számú határozata a Quaestor Financial Hrurira Kft. 50.000.000.000,-Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű 2008.-2009. évi kötvényprogramhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének jóváhagyásáról

A QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.), mint kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó) és a QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.) mint forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) kérelmére indult, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) által folytatott eljárásban a Felügyeleti Tanács az alábbi határozatot hozta:

Engedélyezi a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által előterjesztett, 50.000.000.000,-Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű 2008-2009. évi kötvényprogramhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételét.

Indokolás: A Kibocsátó és a Forgalmazó a Felügyelethez intézett beadványukban az 50.000.000.000 forint, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű, 2008-2009. évi kötvény kibocsátási programhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmet terjesztettek elő.

A Kibocsátó és a Forgalmazó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 27. § (4) bekezdése szerinti alaptájékoztató elkészítése során a Tpt., valamint a 809/2004/EK rendelet nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó szabályai alkalmazásával járt el.

Az iratok alapján megállapítást nyert, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ezért a Felügyeleti Tanács a Tpt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséről határozott.

Mivel a határozat a kérelemnek teljes egészében helyt ad, ellenérdekű ügyfél hiányában a részletes indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján mellőzésre került.

Budapest, 2008. július 8.

A Felügyeleti Tanács nevében

Farkas István s. k.

a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke