Főoldal -- Határozatok -- Tőkepiaci határozatok
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III/KK-9/2009. számú határozata a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. QUAESTOR Kötvényprogram 2009-2010. elnevezésű kötvényprogramjához készített alaptájékoztató és hirdetmény közzététele jóváhagyásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) által folytatott, a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30., továbbiakban: kibocsátó) mint kibocsátó kérelmére indult eljárásban, a Felügyeleti Tanács felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

A kibocsátó által előterjesztett, „QUAESTOR Kötvényprogram 2009-2010.” elnevezésű, 50 milliárd Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegű kötvény kibocsátási programhoz készített alaptájékoztató és hirdetmény közzétételét engedélyezem.

(…)

A kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 27. § (4) bekezdése szerinti alaptájékoztató elkészítése során a Tpt., valamint a 809/2004/EK rendelet nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó szabályai alkalmazásával járt el.

A kibocsátó által benyújtott dokumentumok alapján megállapítom, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ezért a Tpt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséről határoztam.

A kérelemnek helyt adtam, ezért a határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2009. július 23.

dr. Schiffer Péter s.k.,

a PSZÁF főigazgató-helyettese