Tájékoztató információk

Tisztelt Felhasználók!

Manapság szinte nélkülözhetetlen, hogy bankszámlával rendelkezzünk, hiszen a munkabér legtöbbször a bankszámlára érkezik, a hitelek folyósítása szintén számlán keresztül történik, és a különböző szolgáltatók is a számláról történő fizetést részesítik előnyben. A bankszámla használatának ugyanakkor költségei is vannak, amelyek intézményenként, de akár intézményen belül számlacsomagonként is eltérőek lehetnek. Nem mindegy tehát, melyik bankszámlára esik a választásunk, illetve mire és hogyan használják azt.

A bankszámlaválasztásnál mérlegelendő szempontokról olvassa el Bankszámla nyitás című összefoglalónkat. 

A programban a hitelintézetek által forgalmazott lakossági forintszámlák főbb kondícióit, a belföldi forinttranzakciókkal és a belföldi kártyahasználattal kapcsolatos jellemzőket szerepeltetjük.

A program használata szempontjából bankszámlának tekintjük a 18. életévüket betöltött ügyfelek részére kínált, forintban nyilvántartott bankszámlákat, valamint számlacsomagokat.

A programban nem szerepelnek a rögzített célú számlatermékek (pl.: hallgatói hitelhez kapcsolódó bankszámla, START számla, tulajdonosi számlák stb.), valamint a privát banki szolgáltatás keretében elérhető termékek, a megtakarítási számlák, és egyedi számlakonstrukciók.

Jó, ha tudja, hogy a bankszámlán elhelyezett összegekre vonatkozik az OBA betétbiztosítása. Az OBA betétbiztosításról bővebben.

Az alábbiakban néhány, a számlaválasztást befolyásoló és a programban szereplő választófeltételhez fűzött magyarázatot talál:

Kor

A szolgáltatók egyes számláikat, számlacsomagjaikat az igénylő életkora alapján kínálják.

Havi rendszeres, átlagos jövedelem, jóváírás

A számla, számlacsomag kiválasztásánál érdemes figyelemmel lenni arra, hogy a rendszeres jövedelem, jóváírás mellett feltételként szerepelhet például a következők egyike vagy azok valamilyen kombinációja:

 • mekkora a jóváírás nagysága,

 • ennek hány jóváírásból kell teljesülni,

 • honnan érkezhet a jóváírás (pl.: Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság),

 • milyen jogcímen érkezhet a jóváírás (pl. munkabér, nyugdíj).

Bankkártyák típusa

Az egyes bankkártyatípusokról az MNB honlapjának fogyasztóvédelmi oldalán, a Bankkártyák menüpotban talál bővebb információkat.

Bankfiók elhelyezkedése

Bankszámla választásakor fontos szempont lehet az is, hogy az érintett hitelintézetnek van-e a lakó-, vagy tartózkodási helyének közelében fiókja. Lehetőség van szűkíteni a felkínált számlatermékek körét aszerint, hogy a kiválasztott megyében mely intézmény rendelkezik bankfiókkal.

A programban az alábbi kiegészítő bankszámla-szolgáltatások közül kiválaszthatja, melyeket szeretné igénybe venni:

 • Használja a netbankot ügyintézésre?

 • Használja a bankkártyáját pénzügyei intézésére?

 • Kér SMS szolgáltatást?

 • További számla kapcsolódjon a bankszámlához?

 • Szeretne biztosítási szolgáltatást (pl. bankkártyához utasbiztosítást, kockázati biztosítás, munkanélküliség elleni védelmet nyújtó biztosítás) igénybe venni ?

 • Kér Telebank szolgáltatást?

 • A számlához tartozzon közvetlen megtakarítási lehetőség?

 • Folyószámlahitel-keret álljon rendelkezésre?

A fenti felsorolt szolgáltatások esetében a programot használó fogyasztó az IGEN/NEM/MIND opció közül választhat.

Az IGEN opció választása azt jelenti, hogy az adott „szolgáltatás kapcsolódjon a bankszámlához/bankszámlacsomaghoz”. Az, hogy ezen belül

 • az adott szolgáltatás a termék részét képezi-e vagy

 • ahhoz opcionális lehetőségként választható,

minden esetben a termék adatlapján tekinthető meg.

A NEM opció választása az adott szolgáltatás esetében az jelenti, hogy a felhasználó számára nem szükséges például, hogy a számlacsomagjához biztosítási szolgáltatás is kapcsolódjon.

Ha Ön a MIND opciót választotta, abban az esetben a program nem szűkíti tovább a számlatermékek körét, tehát abban szerepelni fognak mindazon számlatermékek, amelyekhez kapcsolódik az adott szolgáltatás és azok is, amelyekhez nem.

Az alábbi ábra a kiválasztott szűkítő paraméterek szempontjából mutatja a program működését.

-
A nagyításhoz kattintsona  képre!

Használja a netbankot ügyintézésre?

A netbankkal kapcsolatban a program három lehetőséget különböztet meg:

 1. Amennyiben a számlához, számlacsomaghoz netbank nem kapcsolódhat, akkor egyes tranzakciók elvégzése (pl. eseti átutalás) személyesen az intézmény fiókjában vagy esetleg telefonon keresztül lehetséges.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik netbank, akkor két eset lehetséges.
 • Ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor a számlanyitáskor vagy más, későbbi időpontban is igényelhető a szolgáltatás.

 • Egyes esetekben a számlacsomag feltételei szerint a számlanyitással egyidejűleg kell szerződést kötni a netbank szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy ezt a szolgáltatást a későbbiekben használni szeretné-e vagy sem.

Használja a bankkártyáját pénzügyei intézésére?

A bankkártya és a számla kapcsolatára a program három lehetőséget különböztet meg:

 1. Ha a számlához, számlacsomaghoz bankkártya nem kapcsolódhat, akkor egyes tranzakciók elvégzése (pl. készpénzfelvétel ATM-ből, bankkártyás fizetés) nem lehetséges.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik bankkártya, akkor két eset lehetséges.

 • Abban az esetben, ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor a számlanyitáskor, vagy más, későbbi időpontban is igényelhető a bankkártya.

 • Egyes esetekben a számlacsomag feltételei szerint a számlanyitással egyidejűleg kell szerződést kötni a bankkártyára vonatkozóan, függetlenül attól, hogy ezt a későbbiekben használni szeretné-e vagy sem.

SMS-szolgáltatás

Az SMS-szolgáltatás háromféle módon kapcsolódhat a számlához:

 1. Ha a számlához, számlacsomaghoz nem kapcsolódhat SMS-szolgáltatás, akkor például egyes tranzakciók elvégzése után (készpénzfelvétel ATM-ből, jóváírás érkezése stb.) azokról nem kaphat SMS információt, illetve nem lehetséges például interaktív művelet elvégzése (pl. számlaegyenleg lekérdezése) sem.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik SMS-szolgáltatás, akkor két eset lehetséges.
 • Ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor a számlanyitáskor, vagy más későbbi időpontban is igényelhető ilyen szolgáltatás.

 • Egyes esetekben a számlacsomag feltételei szerint a számlanyitással egyidejűleg kell szerződést kötni az SMS-szolgáltatásra, függetlenül attól, hogy ezt a későbbiekben használni szeretné-e vagy sem.

Az SMS-szolgáltatásról bővebben IDE kattintva olvashat

További számla kapcsolódhat-e a bankszámlához?

A főszámla, illetve a további számlákra vonatkozóan a program három lehetőséget különböztet meg:

 1. Ha a számlához, számlacsomagon belül további számla nem kapcsolódhat, akkor Önnek nincs lehetősége az adott számlához kapcsolódóan további számlát nyitnia.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik további számla, akkor két eset lehetséges.
 • Abban az esetben, ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor a számlanyitáskor, vagy más, későbbi időpontban is igényelhetők további számlák.

 • Egyes esetekben a számlacsomagban nemcsak egy forint alapú számla szerepel, hanem egyidejűleg további számla (pl. devizaszámla) is nyitható.

A bankszámlákról, illetve az azokhoz kapcsolható szolgáltatásokról bővebben ITT olvashat.

Biztosítási szolgáltatás

A számla és a biztosítás kapcsolatának megjelölése három módon lehetséges a programban:

 1. Ha a számlához, számlacsomaghoz biztosítási szolgáltatás nem kapcsolódhat, akkor Önnek nincs lehetősége egy, az intézménynél esetlegesen elérhető csoportos biztosítás igénybevételére.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik biztosítási szolgáltatás, akkor két eset lehetséges.
 • Ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor a számlanyitáskor, vagy más, későbbi időpontban is igényelhető ilyen szolgáltatás.

 • Egyes számlák, számlacsomagok esetében pedig a számlacsomag részeként szerepel a biztosítási szolgáltatás.

Telebank szolgáltatás

A számla és a Telebank szolgáltatás kapcsolatának megjelölésére háromféle mód lehetséges a programban:

 1. Ha a számlához, számlacsomaghoz Telebank szolgáltatás nem kapcsolódhat, akkor Önnek ezen a módon az egyes tranzakciók elvégzése (pl. eseti utalás kezdeményezése) nem lehetséges.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik Telebank szolgáltatás, akkor kétféle kapcsolat különböztethető meg.

 • Ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor akár a számlanyitáskor, vagy más későbbi időpontban is igényelhető ilyen szolgáltatás.

 • Egyes számlák, számlacsomagok esetében pedig a számlanyitással egyidejűleg történik a szerződéskötés erre a szolgáltatásra függetlenül attól, hogy ezt a későbbiekben használni szeretné-e vagy sem.

A Telebank szolgáltatásról bővebben IDE kattintva olvashat.

Megtakarítási lehetőség

A programban ennek jelzésére háromféle lehetősége van:

 1. Ha a számlához, számlacsomaghoz megtakarítási lehetőség nem kapcsolódhat akkor nem lehetséges a meghatározott számla meglétéhez kötött megtakarítási lehetőség igénybevétele, vagy az intézmény nem rendelkezik ilyen lehetőséggel.

 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik megtakarítási lehetőség, akkor kétféle kapcsolat különböztethető meg. 

 • Ha lehetséges az igénybevétele, akkor a számla igénybevételéhez kapcsolódó megtakarítási termékek is elérhetőek a számla megnyitásától kezdve bármikor.

 • Egyes számlák, számlacsomagok esetében pedig bizonyos megtakarítási termékek automatikusan a számla, számlacsomag részét képezik, függetlenül attól, hogy ezt a későbbiekben igénybe szeretné-e venni vagy sem.

Folyószámlahitel

A számla és a folyószámlahitel kapcsolatának megjelölésére háromféle mód van a programban:

 1. Ha a számlához, számlacsomaghoz nem kapcsolódhat folyószámlahitel, akkor Önnek a számla, számlacsomaghoz kapcsolódóan nem lesz lehetősége arra, hogy hitelkeretet igényeljen.
 2. Ha a számlához, számlacsomaghoz kapcsolódik folyószámlahitel, akkor kétféle kapcsolat különböztethető meg.
 • Ha csak lehetséges az igénybevétele, akkor akár a számlanyitáskor, akár későbbi időpontban is igényelhető ilyen szolgáltatás.

 • Egyes számlák, számlacsomagok esetében pedig a számlanyitással egyidejűleg, vagy egy későbbi időpontban, - minősítés alapján - automatikusan felkínálásra kerül(het) a hitelkeret.