A kiválasztott számlatermékre vonatkozó információk

Tájékoztatás

Az alábbiakban Ön a kiválasztott számla részletes adatlapját olvashatja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!

A program a pénzügyi intézmények által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a pénzügyi szervezetek feladata és felelőssége. Az adatokat a Felügyelet nem tudja módosítani, így azokért felelősséget nem vállal.

Intézmény, termék megnevezése

Az Ön által kiválasztott terméket forgalmazó intézmény neve: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A termék megnevezése: Raiffiesen Alapszámla

Az Ön által megadott adatok

Nem adott meg lekérdezési adatokat

A kiválasztott termékre vonatkozó, az intézmény által megadott adatok

Igénybevétel feltételei

A kiválasztott termékre vonatkozó kormegkötés (év)(min; max): 18; nincs felső korhatár
Rendszeres jóváírások minimális havi összege (Ft): 0
Rendszeres havi jóváírások száma (db): 0
Foglalkozás, státusz: Alapszámla
A számlanyitáskor előírt minimálisan elhelyezendő összeg (Ft): 20000
Számlanyitás díja (Ft): 0

Számlán elvárt egyenleg, számla megszüntetése

A számlán elvárt egyenleg típusa: nem kapcsolódik elvárt egyenleg
A bankszámlaváltás költsége: Akciós díj: 0 Ft 2021.09.30-ig. Nem akciós díj: 2.637 Ft (Bázis számlacsomagról történő váltás díjmentes. Bázis 2.0 számlacsomagról történő váltás akciós díja 0 Ft. Az akció visszavonásig érvényes. Nem akciós díj: 2.637 Ft)
A számlazárás díja, feltétele: A számlazárási költség (5.000 Ft)felszámításra kerül, amennyiben a számla zárását az Ügyfél kezdeményezte, valamint a számla nyitása és a bankszámla megszüntetési kérelem benyújtása között kevesebb, mint 6 hónap telt el. (A számlazárási díj felszámítása szempontjából a számlacsomagváltást a Bank nem tekinti számlanyitásnak. Nem minősül ügyfél által kezdeményezett számlazárásnak, ha Személyi kölcsön igényléskor az Ügyfél úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Személyi kölcsön szerződés nem lép hatályba, akkor a Személyi kölcsön szerződéshez kapcsolódó bankszámla megszüntetése iránt a Bank intézkedjen.)

Látra szóló kamatozás

A kamatfizetés gyakorisága: Negyedévente
A kamatozás típusa: Egyszerű
A kamatozás jellege: Fix
A kamatszámítás képlete: tőke*kamatláb%-ban*napok száma / 36 500

A bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások

Folyószámlahitel: Nem
Megtakarítási lehetőség: Igen, igénybevétel lehetséges
A megtakarítási lehetőség leírása: A számlacsomaghoz bármely lekötött betéti konstrukció igényelhető. A lekötött betétekkel kapcsolatos részletek megtalálhatóak a www.raiffeisen.hu oldalon, a Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Listában.
Biztosítási szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
A biztosítási szolgáltatás leírása: A bankszámlához kapcsolódóan Raiffeisen Gondoskodás biztosítás (élet-, baleset-, betegbiztosítás) és Raiffeisen Védelem Balesetbiztosítás köthető. Részletek megtalálhatóak a Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listában (https://www.raiffeisen.hu/kondiciok/bankszamla).
SMS-szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
Az SMS-szolgáltatás leírása: Mobil Banking KÁRTYAINFÓ szolgáltás: SMS értesítés bankkártya tranzakciókról (belföldi/külföldi készpénzfelvétel és vásárlás), havi díj 122 Ft/telefonszám, automatikus SMS üzenet díja 25 Ft/SMS. Mobil Banking SZÁMLAINFÓ szolgáltatás: SMS értesítés bankszámlamozgás esetén(jóváírás/terhelés bankszámlán), havi díj 122 Ft/telefonszám, automatikus SMS üzenet díja 25 Ft/SMS.
Aláíró SMS üzenet díja: Nincs díja a szolgáltatásnak.
Értesítő/egyéb SMS díja: Mobil Banking KÁRTYAINFÓ szolgáltás: SMS értesítés bankkártya tranzakciókról (belföldi/külföldi készpénzfelvétel és vásárlás), havi díj 122 Ft/telefonszám, automatikus SMS üzenet díja 25 Ft/SMS. Mobil Banking SZÁMLAINFÓ szolgáltás: SMS értesítés bankszámlamozgás esetén(jóváírás/terhelés bankszámlán), havi díj 122 Ft/telefonszám, automatikus SMS üzenet díja 25 Ft/SMS.
Telebank szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
A Telebank szolgáltatás leírása: Díjmentes szolgáltatás. 24 órán keresztül elérhető telefonos ügyfélszolgálat, melyen keresztül ügyfeleinknek, azonosításhoz kötötten elérhetőek az alábbi szolgáltatások: számlainformációk lekérdezése (egyenleg, forgalom), eseti forint- és deviza-átutalási megbízások megadása, betétlekötés és módosítás, közüzemi számlák kiegyenlítése, állandó átutalási megbízások megadása, bankkártya szolgáltatások, bankkártya letiltás, Direkt PIN kód megváltoztatása, címváltozás bejelentése, reklamációk kezelése.
Egyéb kapcsolódó számlák: Nem

Netbank

A Netbank elérhetősége: Igen, igénybevétel lehetséges
Havi díj (Ft): 0
A Netbankból kezdeményezhető tranzakciók, szolgáltatások típusai:
- eseti átutalás: Igen
- állandó átutalás: Igen
- csoportos beszedés:Igen
- a netbankban kezdeményezhető tranzakciótípusok bemutatása:Átvezetés saját számlák között: díjmentes Új betét lekötése, lekötött betét feltörése: díjmentes Bankkártyával kapcsolatos reklamáció benyújtása: díjmentes Deviza utalás: díjai megtalálhatóak a Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listában (https://www.raiffeisen.hu/kondiciok/bankszamla) Devizaváltás azonnali árfolyamon: díjmentes Mobil Banking szolgáltatás igénylése Értékpapír eladás és vétel: díjai megtalálhatóak a Befektetési termékek Kondíciós Listában (https://www.raiffeisen.hu/kondiciok/befektetesi-termek)
Egyéb megjegyzés: Jelszó módosítás díjmentes Részletek megtalálhatóak honlapunkon (https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/elektronikus-szolgaltatas/direktnet).

Bankkártyák

Számlához kapcsolódik-e bankkártya: Igen, igénybevétel lehetséges
Kapcsolódó bankkártyákra vonatkozó ismertetés: Nem dombornyomott Start OKOSkártya

Kiegészítő szolgáltatások

A haláleseti rendelkezőre vonatkozó információk: Elhalálozási rendelkezés (Megbízás, módosítás): 1.256 Ft

Egyéb díjak

Számlakivonat (előállítás): díjmentes Elektronikus bankszámlakivonat: díjmentes Papír alapú bankszámlakivonat átvétele bankfiókban: díjmentes Papír alapú bankszámlakivonat postai kiküldése: 113 Ft/db

Akciók

Akciós-e a termék: Nem

Számlahasználat költségei

Havi számlavezetési díj és csomagdíj

Papír alapú kivonat esetén: Havi számlavezetési díj papíralapú kivonattal: Megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a: 2.415 Ft/hó/számla
Elektronikus kivonat esetén: Havi számlavezetési díj elektronikus kivonattal: Megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a: 2.415 Ft/hó/számla

Készpénzbefizetés bankfiókban

Forintbankjegy befizetése forint számlára Alapszámla esetén díjmentes.

Csoportos beszedés teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Csoportos beszedés teljesítése: Díjmentes
  • elektronikusan: Csoportos beszedés teljesítése: díjmentes
 • Bankon kívül

  • papíralapon: Csoportos beszedés teljesítése: díjmentes
  • elektronikusan: Csoportos beszedés teljesítése: díjmentes

Eseti átutalások teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Díjmentes havonta legfeljebb 4 darab eseti átutalási megbízás, amelynek együttes összege az állandó átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Eseti átutalás díja, bankon belülre, papírlapon: 0,34%, min. 546 Ft,max. 16.882 Ft és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,30%, max. 6.000 Ft
  • elektronikusan: 2021. 12. 31-ig Díjmentes havonta legfeljebb 4 darab eseti átutalási megbízás, amelynek együttes összege az állandó átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Eseti átutalás díja, bankon belülre, elektronikusan: 20 000 Ft feletti összegrészre 0,30%, max. 6.000 Ft DirektNeten/myRaiffeisenen keresztül
 • Bankon kívül

  • papíralapon: Díjmentes havonta legfeljebb 4 darab eseti átutalási megbízás, amelynek együttes összege az állandó átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Eseti átutalás díja, bankon kívülre, papíralapon: 0,39%, min. 658 Ft,max. 16.882 Ft és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,30%, max. 6.000 Ft
  • elektronikusan: 2021. 12. 31-ig Díjmentes havonta legfeljebb 4 darab eseti átutalási megbízás, amelynek együttes összege az állandó átutalási megbízások alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Eseti átutalás díja, bankon kívülre, elektronikusan: 0,17%, min. 282 Ft, max. 6.753 Ft és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,30%, max. 6.000 Ft DirektNeten/myRaiffeisenen keresztül

Állandó átutalások teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Korlátlan számú állandó átutalási megbízás, amelynek együttes összege a díjmentesként meghatározott legfeljebb 4 db eseti átutalással együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Állandó átutalás díja, bankon belülre, papírlapon: 0,17%, min. 226 Ft,max. 13.505 Ft és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,30%, max. 6.000 Ft
  • elektronikusan: Korlátlan számú állandó átutalási megbízás, amelynek együttes összege a díjmentesként meghatározott legfeljebb 4 db eseti átutalással együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Állandó átutalás díja, bankon belülre, elektronikusan: 20 000 Ft feletti összegrészre 0,30%, max. 6.000 Ft
 • Bankon kívül

  • papíralapon: Korlátlan számú állandó átutalási megbízás, amelynek együttes összege a díjmentesként meghatározott legfeljebb 4 db eseti átutalással együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Állandó átutalás díja, bankon kívülre, papírlapon: 0,17%, min. 226 Ft,max. 13.505 Ft és 20 000 Ft feletti összegrészre további + 0,30%, max. 6.000 Ft
  • elektronikusan: Korlátlan számú állandó átutalási megbízás, amelynek együttes összege a díjmentesként meghatározott legfeljebb 4 db eseti átutalással együtt nem haladja meg a 100 ezer forintot. A Bank a díjmentességet a teljesített megbízások könyvelési sorrendjében biztosítja. A fenti limiteket meghaladó átutalások díjai (A limiteket meghaladó összegre, illetve tranzakciókra a Bank a Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjakat alkalmazza.): Állandó átutalás díja, bankon kívülre, elektronikusan: 20 000 Ft feletti összegrészre 0,30%, max. 6.000 Ft

Készpénzfelvétel

 • saját pénztárban: Az adott naptári hónapban elsőként végrehajtott tranzakció alapján a Bank díjmentesen biztosít a) Belföldi ATM-ből betéti bankkártyával legfeljebb 2 db forint készpénzfelvételt, amelyek együttes összege max. 150 ezer Ft vagy b) Raiffesien bankfiók pénztárában legfeljebb 1 db készpénzfelvételt, amelynek összege max. 50 ezer Ft. A fenti limiteket meghaladó összegre és tranzakciókra érvényes pénztári készpénzfelvétel díja (Raiffeisen bankfiók pénztárában): 0,67%, min. 1.238 Ft, max. 22.510 Ft + 0,6%
 • idegen pénztárban: Pénztári készpénzfelvétel idegen bankfiókban: 577 Ft
 • bankkártyával

  • saját ATM: Az adott naptári hónapban elsőként végrehajtott tranzakció alapján a Bank díjmentesen biztosít a) Belföldi ATM-ből betéti bankkártyával legfeljebb 2 db forint készpénzfelvételt, amelyek együttes összege max. 150 ezer Ft vagy b) Raiffesien bankfiók pénztárában legfeljebb 1 db készpénzfelvételt, amelynek összege max. 50 ezer Ft. Ügyfél két díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot tehet, ez esetben díjmentes havonta az első 2 db készpénzfelvétel ATM-ből, belföldi forint tranzakciók esetén, összesen 150 ezer forintig. A fenti limiteket meghaladó összegre és tranzakciókra érvényes díj saját ATM-ből: 0,67% min. 624 Ft/db.
  • idegen ATM: Az adott naptári hónapban elsőként végrehajtott tranzakció alapján a Bank díjmentesen biztosít a) Belföldi ATM-ből betéti bankkártyával legfeljebb 2 db forint készpénzfelvételt, amelyek együttes összege max. 150 ezer Ft vagy b) Raiffesien bankfiók pénztárában legfeljebb 1 db készpénzfelvételt, amelynek összege max. 50 ezer Ft. Ügyfél két díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot tehet, ez esetben díjmentes havonta az első 2 db készpénzfelvétel ATM-ből, belföldi forint tranzakciók esetén, összesen 150 ezer forintig. A fenti limiteket meghaladó összegre és tranzakciókra érvényes díj egyéb ATM-ből: 1,34% min. 624 Ft/db.

Fizetési kártyán keresztül történő fizetési műveletek teljesítése

Bankkártyás vásárlás díja belföldön:díjmentes

Másodlagos számlaazonosítók regisztrációjának díja

Elektronikusan: Másodlagos számlaazonosító elektronikus regisztrációjának díja: Akciós díj: 0 Ft/db 2021.12.31-ig Nem akciós díj: 500 Ft/db
Papíralapon: Másodlagos számlaazonosító papíralapú regisztrációjának díja: Akciós díj: 0 Ft/db 2021.12.31-ig Nem akciós díj: 500 Ft/db

Fizetési kérelmek

Küldésének díja: Fizetési kérelem küldése:Akciós díj: 0 Ft/db 2021.12.31-ig Nem akciós díj: 50 Ft/db
Fogadásának díja: Fizetési kérelem fogadása díjmentes

Kamatozási segédtáblázat

A csatolt segédtáblázat segítségével tájékozódhat az kiválasztott terméktípuson belül az egyes lekötési időtartamhoz és összeghatárhoz rendelt éves kamatszint és EBKM alakulásáról.
Összeg
tól ig
0 nincs felső határ
Éves kamat (%) EBKM (%)
látra szóló kamat 0,01% 0,01%

A számlához igényelhető bankkártya(k)

Az Ön által választott bankszámlához az intézmény az alábbi bankkártyákat kínálja.
Bankkártya megnevezéseTípusBankkártya egyszeri díjaBankkártya éves díjaNapi vásárlási limit- maximális számaNapi vásárlási limit- maximális értékeNapi készpénzfelvételi limit- maximális számaNapi készpénzfelvételi limit- maximális értéke
Nem dombornyomott Start OKOSkártya Alapszámlához(egyérintéses funkcióval)Elektronikus kártyaNincsDíjmentes15 dbElérhető egyenleg erejéig5 db300.000 Ft

Adatlap megtekintésének ideje

2021.09.24 - 11:28*

*: A program a pénzügyi intézmény által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a pénzügyi szervezet feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál.