A kiválasztott számlatermékre vonatkozó információk

Tájékoztatás

Az alábbiakban Ön a kiválasztott számla részletes adatlapját olvashatja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!

A program a pénzügyi intézmények által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a pénzügyi szervezetek feladata és felelőssége. Az adatokat a Felügyelet nem tudja módosítani, így azokért felelősséget nem vállal.

Intézmény, termék megnevezése

Az Ön által kiválasztott terméket forgalmazó intézmény neve: Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A termék megnevezése: FAIR számlacsomag

Az Ön által megadott adatok

Nem adott meg lekérdezési adatokat

A kiválasztott termékre vonatkozó, az intézmény által megadott adatok

Igénybevétel feltételei

A kiválasztott termékre vonatkozó kormegkötés (év)(min; max): 18; nincs felső korhatár
Rendszeres jóváírások minimális havi összege (Ft): 0
Rendszeres havi jóváírások száma (db): 0
Rendszeres jóváírás jellege: Bármilyen típusú elfogadott, kivéve a saját számlák közötti átvezetések.
Foglalkozás, státusz: Általános
A számlanyitáskor előírt minimálisan elhelyezendő összeg (Ft): 0
Egyéb kritériumok: A számlacsomag 3 kondíciós kategóriát tartalmaz. Az egyes kategóriák között a havi jóváírások (150.000 Ft alatt, 150.000 Ft és 300.000 Ft között, 300.000,- Ft felett) összege alapján mozog az ügyfél, mely besorolás havi rendszerességgel automatikusan megtörténik. A tárgyhónap jóváírásai mindig a következő hónapban érvényes kedvezményeket határozzák meg. A magasabb kategóriához nagyobb az elvárt havi jóváírások összege, de nagyobb kedvezményekre jogosult az ügyfél. Havi legalább 50.000,- Ft összegű ÉS 4 darab kimenő fizetési megbízás, illetve hitel tőke törlesztés teljesítése esetén a havi számlacsomag díj teljes összegben visszatérítésre kerül. A feltételek vizsgálata során az ügyfél valamennyi Sberbanknál vezetett számláján bonyolított, bármely típusú pénzforgalmi tranzakció figyelembe vételre kerül, kivéve a saját számlás átvezetéseket. A számlacsomagra történő szerződés hónapjában minden esetben az 1. kategória kondíciói kerülnek érvényesítésre. Egy Ügyfél kizárólag egy FAIR számlacsomaggal rendelkezhet.
Számlanyitás díja (Ft): 0
Egyéb megjegyzés: Amennyiben az Ügyfél egynél több bankszámlát vezet, akkor valamennyi bankszámla vonatkozásában a fizetésforgalmi és a könyvelési díjak tekintetében a csomagban meghatározott díjak az érvényesek. A csomagba bevont forint főszámla vonatkozásában a csomagban meghatározott számlacsomag havi díj érvényes. 1 db forint főszámlán felül nyitott deviza számla havi számlavezetési díja 0 Ft. Minden, a főszámlán és az 1 db 0 Ft-os devizaszámlán felül nyitott további folyószámla vonatkozásában a Standard Lakossági Bankszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban felütetett havi számlavezetési díj kerül alkalmazásra. A csomagban meg nem határozott egyéb díjtételek vonatkozásában a standard kondíciók kerülnek alkalmazásra.

Számlán elvárt egyenleg, számla megszüntetése

A számlán elvárt egyenleg típusa: nem kapcsolódik elvárt egyenleg
A bankszámlaváltás költsége: Amennyiben az Ügyfél 2013. szeptember 25-ét megelőzően rendelkezett lakossági bankszámlatermék-szerződéssel és Fair számlacsomagra vált, akkor a megelőző számlatermékre hirdetett számlacsomag váltás díja nem kerül felszámításra. A számlacsomag váltás díja 1.500 Ft, mely a Fair számlacsomagból történő kilépéskor és egyidejűleg másik számlacsomagra történő váltáskor esedékes.
A számlazárás díja, feltétele: Standard kondíció: 2653,- Ft. A számlazárási díj abban az esetben kerül felszámításra, ha az ügyfél a számlanyitástól számított 1 éven belül szünteti meg a számláját.

Látra szóló kamatozás

A kamatfizetés gyakorisága: Havonta
A kamatozás típusa: Egyszerű
A kamatozás jellege: Fix
A kamatszámítás képlete: (tőke * kamatláb %-ban * napok száma)/365
A kamatozással kapcsolatos megjegyzések: A magánszemélyekre érvényes, aktuális forint- illetve deviza Betéti Hirdetmény szerint.

A bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások

Folyószámlahitel: Igen, igénybevétel lehetséges
A folyószámlahitel leírása: Bankunknál forint folyószámlahitel konstrukciók fedezet nélkül vehetőek igénybe. További információk az aktuális Folyószámlahitel Terméktájékoztatóban és Hirdetményben a www.sberbank.hu honlapon illetve fiókjainkban.
Megtakarítási lehetőség: Igen, igénybevétel lehetséges
A megtakarítási lehetőség leírása: TALON megtakarítási számla: Rendszeres megtakarításra, lekötés nélkül kedvező kamatot biztosító konstrukció. Bővebb információkhoz juthat az aktuális magánszemélyek részére közzétett "Talon Megtakarítási Számla Hirdetményben", a www.sberbank.hu honlapon illetve fiókjainkban. További megtakarítási termékek: A változatos futamidővel rendelkező Standard lekötött betétek, valamint a Kiemelt kamatozású betéti konstrukciók elhelyezésére az aktuális magánszemélyek részére közzétett Forint Betét Hirdetményekben feltüntetett kondíciók szerint van lehetőség.
Biztosítási szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
A biztosítási szolgáltatás leírása: A bankszámlához nem kapcsolódik biztosítási szolgáltatás. A bankon keresztül elérhető egyéb biztosítási termékekről bővebb információ a www.sberbank.hu honlapon illetve fiókjainkban érhető el.
SMS-szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
Az SMS-szolgáltatás leírása: Sberbank SMS: A következő adatokat biztosíthatja a Bank, SMS formájában: Egyenlegváltozás, Egyenleglekérdezés, Pénzforgalmi információk, információk valuta és/vagy devizaárfolyamokról, Értesítés bankkártya tranzakciókról (pénzkiadó automatából történő készpénzfelvétel, illetve bankkártya terminálon keresztüli vásárlás). A szolgáltatás kondíciói: Igénylési díj: 0 Ft; Havi díj: 211 Ft; SMS díj belföldre: 25 Ft., külföldre: 52 Ft. További információk az aktuális Hirdetményben illetve Fiókjainkban.
Értesítő/egyéb SMS díja: SMS díj belföldi telefonszámra 25 Ft / Db ; szolgáltatás havi díja 200 Ft
Telebank szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
A Telebank szolgáltatás leírása: A Sberbank Telebank szolgáltatás keretében a következőkre nyílik lehetőség: tájékozódás termékinformációkról; számlaegyenleg illetve számlamozgások lekérdezése; bankkártya limitmódosítás illetve letiltás; központi reklamációkezelés; eseti forint illetve deviza átutalás; állandó megbízás; betétművelet; csoportos beszedési megbízás; tranzakciós PIN letiltás; Sberbank Online Banking letiltás. Elérhetőség: belföldről: 06-40-41-42-43 vagy 06-30-633-4243; külföldről: +36-1-411-4200 vagy +36-30-633-4243; hétköznap: 08:00-tól 20:00-ig; hétvégén: 09:00-től 16:00-ig. A szolgáltatás kondíciói: igénylési díj: 0 Ft; használati díj: 0 Ft. További információk az aktuális Hirdetményben illetve Fiókjainkban.
Egyéb kapcsolódó számlák: Igen, igénybevétel lehetséges
Az egyéb kapcsolódós számlák leírása: 1 db forint főszámlán felül nyitott deviza számla havi számlavezetési díja 0 Ft. Minden, a főszámlán és az 1 db 0 Ft-os devizaszámlán felül nyitott további folyószámla vonatkozásában a Standard Lakossági Bankszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban felütetett havi számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Netbank

A Netbank elérhetősége: Igen, igénybevétel lehetséges
Havi díj (Ft): 0
A Netbankból kezdeményezhető tranzakciók, szolgáltatások típusai:
- eseti átutalás: Igen
- állandó átutalás: Igen
- csoportos beszedés:Nem
- a netbankban kezdeményezhető tranzakciótípusok bemutatása:Eseti illetve állandó átutalás
Egyéb megjegyzés: Sberbank Online Banking: Egyszeri igénylési díj (1 db Token és felhasználó paraméterezés díja): 0 Ft; További felhasználó és token díja: 3188 Ft; Token csere díja - terhelés a token élettartamának lejáratakor esedékes: 6377 Ft; Elveszett, Ügyfél hibájából sérült token cseréjének díja: 5543Ft. Terhelése a token élettartamának lejáratakor esedékes (a Sberbank Online Banking szerződés megkötésétől számított 5. év után) Zárolt felhasználó feloldásának díja: díjmentes

Bankkártyák

Számlához kapcsolódik-e bankkártya: Igen, igénybevétel lehetséges
Kapcsolódó bankkártyákra vonatkozó ismertetés: Választható bankkártya: MasterCard bankkártya, MasterCard Gold bankkártya

Kiegészítő szolgáltatások

Rendelkezőre vonatkozó információk: Megadásra / módosításra / törlésre van lehetőség, melynek díja: 0 Ft.
A haláleseti rendelkezőre vonatkozó információk: Megadásra / módosításra / törlésre van lehetőség, melynek díja: 0 Ft.
A bankszámla társtulajdonosra vonatkozó információk: Megadásra / módosításra / törlésre van lehetőség, melynek díja: 0 Ft.
Egyéb kiegészítő szolgáltatások: Bankinformáció: 5314 Ft; Postai Elszámolási Központ (PEK) által kiadott igazolás másolatának díja: 615 Ft/db

Egyéb díjak

Bankszámlakivonat díja: 137 Ft; Számlakivonat pótlásának díja: 804 Ft/db (Számlakivonat pótlásának számít a postázott kivonat újraigénylése és az 1 hónapon túli kivonatigénylés.)

Akciók

Akciós-e a termék: Igen
A kedvezmény leírása: „Kedvezményes időszak”: A Fair számlacsomagra történő szerződéskötés hónapja és az azt követő 3 teljes naptári hónap. A Kedvezmény a Kedvezményes időszakban: - a számlavezetési díj nem kerül felszámításra; - 3. kategória számlavezetési kondíció kerülnek alkalmazásra; - átsorolási és díj-visszatérítési feltételektől eltekint. A Bank a jelen Kondíciós Lista I\1. pontjában szereplő átsorolási feltételektől, valamint I/2. pontjában szereplő díj-visszatérítési feltételektől eltekint.
A kedvezmény igénybevételének feltétele: Azon lakossági fizetési számla szerződéssel rendelkező vagy azt megkötő Lakossági Számlatulajdonos jogosult, aki 2015. augusztus 03. napját a megelőzően a Sberbank Magyarország Zrt.-nél Fair számlacsomag szerződéssel nem rendelkezett és a Sberbank Magyarország Zrt.-vel 2015. augusztus 2. napját követően Fair Számlacsomag szerződést köt.
Akció Kezdete: 2015.08.02

Számlahasználat költségei

Havi számlavezetési díj és csomagdíj

Papír alapú kivonat esetén: Havi számlavezetési díj: 1. kategória esetén 318 Ft, 2. kategória esetén 636 Ft, 3. kategória esetén: 1273 Ft. Amennyiben teljesül az elvárt havi tranzakciós forgalom teljes összege ( min. 50000 Ft) ÉS az elvárt havi tranzakciós darabszám (min. 4 db) feltétel, úgy a számlavezetési díj visszatérítésre kerül a tárgyhónapot követő hónap 5. banki munkanapjáig.
Elektronikus kivonat esetén: Havi számlavezetési díj: 1. kategória esetén 318 Ft, 2. kategória esetén 636 Ft, 3. kategória esetén: 1273 Ft. Amennyiben teljesül az elvárt havi tranzakciós forgalom teljes összege ( min. 50000 Ft) ÉS az elvárt havi tranzakciós darabszám (min. 4 db) feltétel, úgy a számlavezetési díj visszatérítésre kerül a tárgyhónapot követő hónap 5. banki munkanapjáig.

Készpénzbefizetés bankfiókban

Forint befizetése pénztárban forintszámlára díjmentes. Érme befizetés 100 db-ig díjmentes; 100 db-ot meghaladó részre 2,11 %.

Csoportos beszedés teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Csoportos beszedési megbízás teljesítése 0 Ft. Könyvelési díj nem kerül felszámításra.
  • elektronikusan: nem alkalmazza
 • Bankon kívül

  • papíralapon: Csoportos beszedési megbízás teljesítése 0 Ft. Könyvelési díj nem kerül felszámításra.
  • elektronikusan: nem alkalmazza

Eseti átutalások teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Eseti átutalási megbízás teljesítése bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára papíralapon leadott megbízás esetén 0,33% min. 553 Ft, max. 21259 Ft + a könyvelési díj fizetésforgalmi tranzakciónként (díja: 0,30% max. 6000 Ft)
  • elektronikusan: Eseti átutalási megbízás teljesítése bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára elektronikusan leadott megbízás esetén 1. kategóriában 84 Ft + 0 Ft könyvelési díj; 2. kategóriában 63 Ft + 0 Ft könyvelési díj; 3. kategóriában 42 Ft + 0 Ft könyvelési díj.
 • Bankon kívül

  • papíralapon: Eseti átutalási megbízás teljesítése bankon kivülre bankfiókban papíralapon leadott megbízás esetén 0,28% min. 624Ft, max. 53147 Ft + a könyvelési díj fizetésforgalmi tranzakciónként (díja: 0,30% max. 6000 Ft)
  • elektronikusan: Eseti átutalási megbízás teljesítése bankon kívülre elektronikusan leadott megbízás esetén 1. kategóriában 0,09% min. 63 Ft max. 21259 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj; 2. kategóriában 0,07% min. 47 Ft max. 15944 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj; 3. kategóriában 0,05% min. 31 Ft max. 10629 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj.

Állandó átutalások teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Állandó átutalási megbízás teljesítése bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára papíralapon leadott megbízás esetén 1. kategóriában 84 Ft + 0 Ft könyvelési díj; 2. kategóriában 63 Ft + 0 Ft könyvelési díj; 3. kategóriában 42 Ft + 0 Ft könyvelési díj.
  • elektronikusan: Állandó átutalási megbízás teljesítése bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára elektronikusan leadott megbízás esetén 1. kategóriában 84 Ft + 0 Ft könyvelési díj; 2. kategóriában 63 Ft + 0 Ft könyvelési díj; 3. kategóriában 42 Ft + 0 Ft könyvelési díj.
 • Bankon kívül

  • papíralapon: 1. kategóriában 0,09% min. 63 Ft max. 21259 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj; 2. kategóriában 0,07% min. 47 Ft max. 15944 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj; 3. kategóriában 0,05% min. 31 Ft max. 10629 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj.
  • elektronikusan: Állandó átutalási megbízás teljesítése bankon kívülre elektronikusan leadott megbízás esetén 1. kategóriában 0,09% min. 63 Ft max. 21259 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj; 2. kategóriában 0,07% min. 47 Ft max. 15944 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj; 3. kategóriában 0,05% min. 31 Ft max. 10629 Ft + 0,30% max. 6000 Ft könyvelési díj.

Készpénzfelvétel

 • saját pénztárban: Készpénz felvétel saját pénztárban forintszámláról 0,44% + 653 Ft + a könyvelési díj készpénz kifizetési tételenként (díja: 0,60% max. 420000 Ft).
 • idegen pénztárban: nem alkalmazza
 • bankkártyával

  • saját ATM: Készpénz felvétel belföldi ATM-ből az Akciós időszak lejártát követően: 1. kategória esetén: havonta az első tranzakció 0 Ft + 0,60% max. 6000 Ft könyvelési díj; az akciós időszak alatt: havonta az első 2 tranzakció 0 Ft + 0,00% max. 0 Ft könyvelési díj. 2. kategória esetén az akciós időszak lejárta után: havonta az első 2 tranzakció 0 Ft + 0,60% max. 6000 Ft könyvelési díj; a visszavonásig tartó akciós időszak alatt: havonta az első 2 tranzakció 0 Ft + 0,00% max. 0 Ft könyvelési díj. 3. kategória esetén az akciós időszak után: havonta az első 3 tranzakció 0 Ft + 0,60% max. 6000 Ft könyvelési díj; a visszavonásig tartó akciós időszak alatt: havonta az első 3 tranzakció 0 Ft + 0,00% max. 0 Ft könyvelési díj.
  • idegen ATM: Készpénz felvétel belföldi ATM-ből: 1. kategória esetén: havonta az első tranzakció 0 Ft + 0,60% max. 6000 Ft könyvelési díj; a 2014.12.31-ig, azt követően visszavonásig tartó akciós időszak alatt: havonta az első 2 tranzakció 0 Ft + 0,00% max. 0 Ft könyvelési díj. 2. kategória esetén: havonta az első 2 tranzakció 0 Ft + 0,60% max. 6000 Ft könyvelési díj; a 2014.12.31-ig, azt követően visszavonásig tartó akciós időszak alatt: havonta az első 2 tranzakció 0 Ft + 0,00% max. 0 Ft könyvelési díj. 3. kategória esetén: havonta az első 3 tranzakció 0 Ft + 0,60% max. 6000 Ft könyvelési díj; a 2014.12.31-ig, azt követően visszavonásig tartó akciós időszak alatt: havonta az első 3 tranzakció 0 Ft + 0,00% max. 0 Ft könyvelési díj. A további tranzakciók esetén a standard kondíciók kerülnek felszámításra: Készpénz felvétel belföldi idegen ATM-ből: 0,47% + 708 Ft + a könyvelési díj fizetésforgalmi tranzakciónként (díja: 0,60% max. 90000 Ft)

Fizetési kártyán keresztül történő fizetési műveletek teljesítése

Fizetési kártyán keresztül történő fizetési műveletek teljesítése: díjmentes. Könyvelési díj nem kerül felszámításra.

Másodlagos számlaazonosítók regisztrációjának díja

Elektronikusan: A másodlagos számlaazonosítók regisztrációjának díja elektronikusan díjmentes
Papíralapon: A másodlagos számlaazonosítók regisztrációjának díja papíralapon díjmentes

Fizetési kérelmek

Küldésének díja: nem alkalmazza
Fogadásának díja: nem alkalmazza

Kamatozási segédtáblázat

A csatolt segédtáblázat segítségével tájékozódhat az kiválasztott terméktípuson belül az egyes lekötési időtartamhoz és összeghatárhoz rendelt éves kamatszint és EBKM alakulásáról.
Összeg
tól ig
0 nincs felső határ
Éves kamat (%) EBKM (%)
éves betéti kamatláb 0% 0%

A számlához igényelhető bankkártya(k)

Az Ön által választott bankszámlához az intézmény az alábbi bankkártyákat kínálja.
Bankkártya megnevezéseTípusBankkártya egyszeri díjaBankkártya éves díjaNapi vásárlási limit- maximális számaNapi vásárlási limit- maximális értékeNapi készpénzfelvételi limit- maximális számaNapi készpénzfelvételi limit- maximális értéke
MASTERCARD bankkártyaDombornyomású kártya6700 Ft A bankkártya kibocsátói díj első éves felszámításának pontosítása - egyszeri díj, az igényléssel egyidőben, a kártya gyártásakor fixen felszámításra kerül. Lejárat előtti megszüntetés esetén a kártyagyártási költségen felüli időarányos rész jár vissza a kártyabirtokosnak6700 Ft A bankkártya kibocsátói díj első éves felszámításának pontosítása - egyszeri díj, az igényléssel egyidőben, a kártya gyártásakor fixen felszámításra kerül. Lejárat előtti megszüntetés esetén a kártyagyártási költségen felüli időarányos rész jár vissza a kártyabirtokosnakNapi kártyahasználati limit*: 10 db Heti kártyahasználati limit*: 25 db Havi kártyahasználati limit*: 50 db * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezikNapi kártyahasználati limit*: 400 000 Ft Heti kártyahasználati limit*: 2 000 000 Ft Havi kártyahasználati limit*: 3 000 000 Ft * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik A Bank Ügyfelei védelmében az 1 000 000 Ft feletti napi kártyahasználati limit beállítási igény teljesítését kizárólag az érintett számlához tartozó Sberbank SMS szolgáltatás igénybevétele mellett vállalja.Napi kártyahasználati limit*: 5 db Heti kártyahasználati limit*: 20 db Havi kártyahasználati limit*: 50 db * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezikNapi kártyahasználati limit*: 300 000 Ft Heti kártyahasználati limit*: 1 500 000 Ft Havi kártyahasználati limit*: 3 000 000 Ft * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik A Bank Ügyfelei védelmében az 1 000 000 Ft feletti napi kártyahasználati limit beállítási igény teljesítését kizárólag az érintett számlához tartozó Sberbank SMS szolgáltatás igénybevétele mellett vállalja.
MASTERCARD GOLD bankkártyaDombornyomású kártya21000 Ft A bankkártya kibocsátói díj első éves felszámításának pontosítása - egyszeri díj, az igényléssel egyidőben, a kártya gyártásakor fixen felszámításra kerül. Lejárat előtti megszüntetés esetén a kártyagyártási költségen felüli időarányos rész jár vissza a kártyabirtokosnak21000 Ft A bankkártya kibocsátói díj első éves felszámításának pontosítása - egyszeri díj, az igényléssel egyidőben, a kártya gyártásakor fixen felszámításra kerül. Lejárat előtti megszüntetés esetén a kártyagyártási költségen felüli időarányos rész jár vissza a kártyabirtokosnakNapi kártyahasználati limit*: 10 db Heti kártyahasználati limit*: 25 db Havi kártyahasználati limit*: 50 db * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezikNapi kártyahasználati limit*: 600 000 Ft Heti kártyahasználati limit*: 3 000 000 Ft Havi kártyahasználati limit*: 5 000 000 Ft * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik A Bank Ügyfelei védelmében az 1 000 000 Ft feletti napi kártyahasználati limit beállítási igény teljesítését kizárólag az érintett számlához tartozó Sberbank SMS szolgáltatás igénybevétele mellett vállalja.Napi kártyahasználati limit*: 5 db Heti kártyahasználati limit*: 20 db Havi kártyahasználati limit*: 50 db * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezikNapi kártyahasználati limit*: 300 000 Ft Heti kártyahasználati limit*: 1 500 000 Ft Havi kártyahasználati limit*: 5 000 000 Ft * amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik A Bank Ügyfelei védelmében az 1 000 000 Ft feletti napi kártyahasználati limit beállítási igény teljesítését kizárólag az érintett számlához tartozó Sberbank SMS szolgáltatás igénybevétele mellett vállalja.

Adatlap megtekintésének ideje

2021.09.24 - 12:04*

*: A program a pénzügyi intézmény által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a pénzügyi szervezet feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál.