A kiválasztott számlatermékre vonatkozó információk

Tájékoztatás

Az alábbiakban Ön a kiválasztott számla részletes adatlapját olvashatja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!

A program a pénzügyi intézmények által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a pénzügyi szervezetek feladata és felelőssége. Az adatokat a Felügyelet nem tudja módosítani, így azokért felelősséget nem vállal.

Intézmény, termék megnevezése

Az Ön által kiválasztott terméket forgalmazó intézmény neve: Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A termék megnevezése: Polgári Lakossági Alapszámla csomag

Az Ön által megadott adatok

Nem adott meg lekérdezési adatokat

A kiválasztott termékre vonatkozó, az intézmény által megadott adatok

Igénybevétel feltételei

A kiválasztott termékre vonatkozó kormegkötés (év)(min; max): 18; nincs felső korhatár
Rendszeres jóváírások minimális havi összege (Ft): 0
Rendszeres havi jóváírások száma (db): 0
Rendszeres jóváírás jellege: Nincs jóváírási feltétel!
Foglalkozás, státusz: Alapszámla
A számlanyitáskor előírt minimálisan elhelyezendő összeg (Ft): 2415
Egyéb kritériumok: Számlanyitáskor elhelyezendő minimális összeg egy havi számlavezetési díj.
Számlanyitás díja (Ft): 0
Egyéb megjegyzés: Kapcsolódó kedvezmények a termékhez kapcsolódó akciók adatainál kerültek felsorolásra.

Számlán elvárt egyenleg, számla megszüntetése

A számlán elvárt egyenleg típusa: nem kapcsolódik elvárt egyenleg
A bankszámlaváltás költsége: 564 Ft, mely akciós jelleggel visszavonásig nem kerül felszámításra.
A számlazárás díja, feltétele: A számlazárásnak nincs külön díja. A számlatulajdonos a fennálló tartozását a megszüntetés előtt rendezni köteles. A bankkártya szerződést a számla zárása előtt legalább 30 nappal szükséges felmondani.

Látra szóló kamatozás

A kamatfizetés gyakorisága: Évente
A kamatozás típusa: Egyszerű
A kamatozás jellege: Változtatható
A kamatszámítás képlete: Kamat összege egy napra= (Tőke a nap végén)X(éves kamatráta)/365, Kamat összege a kamatperiódus végén= napi kamatok összege.
A kamatozással kapcsolatos megjegyzések: A Bank a fizetési számlán lekötési idő nélkül elhelyezett összeg után, az általa közzétett Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet (látra szóló kamat), melyet a számlán minden év végén a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszüntetése esetén kifizet.

A bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások

Folyószámlahitel: Nem
Megtakarítási lehetőség: Igen, igénybevétel lehetséges
A megtakarítási lehetőség leírása: Betét elhelyezésére személyesen a bankfiókban van lehetőség. Az egyes betétösszegeket a Számlatulajdonos a Hirdetményben szereplő kondíciók mellett, az általa meghatározott időtartamra kötheti le. A Számlatulajdonosnak lehetősége van futamidő alatt a betétet azonnali hatállyal felmondani, ebben az esetben a Bank mindenkor hatályos Hirdetményeiben közzétett felmondási kamatot fizeti. A Számlatulajdonos rendelkezhet a betét és kamata lejárat utáni kezeléséről. Amennyiben a Betétes a lejáró betét sorsáról a lejárat napját megelőzően külön nem rendelkezik, úgy a betéti összeg és a megszolgált kamat automatikusan a Betétes fizetési számláján kerül jóváírásra. Ismételt elhelyezés esetén, az ügyfél ellenkező értelmű lejáratra vonatkozó rendelkezése hiányában, a betétszámlán elhelyezett tőkét és a kamatot a Bank újra leköti az utolsóként kapott megbízás és a mindenkor hatályos Hirdetmények szerint. Számlavezető hely jogosult a lekötési időtartamokhoz és elhelyezési összegsávokhoz tartozó kamatok mértékének megváltoztatására, mely kamatváltozás azonban a már lekötött fix kamatozású betéteket futamidejük végéig nem érinti. A kamatozás kezdő napja a jóváírás napja, a kamatozás utolsó napja a lejáratot megelőző munkanap.
Biztosítási szolgáltatás: Nem
SMS-szolgáltatás: Igen, igénybevétel lehetséges
Az SMS-szolgáltatás leírása: A Szerződő Fél a mobiltelefonjára érkező tájékoztató jellegű SMS üzeneten keresztül értesülhet a számláját érintő tranzakciókról. Egy folyószámlához 3 db mobiltelefonszám adható meg. A terhelésekről illetve jóváírásokról szóló értesítések esetén limitösszeg is megadható. Az ügyfél az alábbi információkról kaphat tájékoztatást az SMS-Info szolgáltatás igénybevételekor: értesítés átutalásokról, átvezetésekről, költség-kamatelszámolásokról, egyenlegről, értesítés a fedezet limit alá csökkenéséről illetve limit felé növekedéséről, értesítés a csoportos beszedési megbízás sorbatartásáról, értesítés a beszedési megbízások visszautasításáról, értesítés a betét lejárata előtt 1-5 nappal , értesítés a betét újralekötéséről Tranzakció SMS küldés ideje: A számlán történő terhelés illetve jóváírás, valamint a bankkártya tranzakciók zárolását követően történik. Egyenlegküldés ideje: 7 óra, amely csak az egyenleg megváltozása esetén kerül elküldésre, illetve az aznapi nyitóegyenleget tartalmazza. A egyenleg az adott számlán rendelkezésre álló (szabad hitelkerettel növelt) összeget tartalmazza. SMS-Info szolgáltatás Szerződés kötési díj 248.- Ft SMS-Info időszaki (havi) díj 248.- Ft/hónap Az SMS értesítések tételdíja (31 Ft/SMS), havonta utólag egy összegben kerül terhelésre a számlatulajdonos fizetési számlájára. További részletes tájékoztatást az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ dokumentum tartalmazza (www.polgaribank.hu.)
Aláíró SMS üzenet díja: Aláíró SMS: 31-FT/darab, mely akciós jelleggel visszavonásig nem kerül felszámolásra.
Értesítő/egyéb SMS díja: Értesítő SMS díja 31 Ft
Korlátlan SMS csomag díja: Sms szolgáltatás havi díja 248 Ft
Telebank szolgáltatás: Nem
Egyéb kapcsolódó számlák: Nem

Netbank

A Netbank elérhetősége: Igen, igénybevétel lehetséges
Havi díj (Ft): 248
A Netbankból kezdeményezhető tranzakciók, szolgáltatások típusai:
- eseti átutalás: Igen
- állandó átutalás: Igen
- csoportos beszedés:Igen
- a netbankban kezdeményezhető tranzakciótípusok bemutatása:A Felhasználó az alábbi információkról kaphat tájékoztatást az InternetBanking rendszeren keresztül: számlaadatok, számlaforgalom, számlakivonat, megbízások adatai, visszautasított megbízás, egyéb tájékoztatások. Az elektronikus bankban kedveményezhető tranzakciós típusok: eseti átutalás, állandó átutalás, csoportos beszedés, betét műveletek. Az elektronikus tranzakciók díjai a Számlahasználat költségeinél kerültek feltüntetésre.
Egyéb megjegyzés: Az elektronikusan indított megbízások pénzforgalmi jutaléka a megbízás indításának napján, az elektronikus szolgáltatás időszaki díja hó végén a számlavezetési költségekkel együtt kerül terhelésre a Számlatulajdonos fizetési számláján. Az SMS értesítések tételdíja, havonta utólag egy összegben kerül terhelésre a számlatulajdonos fizetési számlájára. Az elektronikus számlavezetés eseti díjait a Bank a díjtétel felmerülésekor számolja el. - Dinamikus jelszó SMS értesítések díjmentesek További díjtételek: -regisztrációs díj: 620 Ft -aláíró SMS jelszó 31 Ft (akcis jelleggel nem kerül felszámításra 2014.05.27-től) -új kezdeti jelszó: 564 Ft/alkalom -letiltás feloldásának díja: 564 Ft/alkalom -felhasználó módosítás: 282 Ft/alkalom További részletes tájékoztatást az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BANKSZÁMLÁK ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSÉHEZ dokumentum tartalmazza (www.polgaribank.hu).

Bankkártyák

Számlához kapcsolódik-e bankkártya: Igen, a termék része
Kapcsolódó bankkártyákra vonatkozó ismertetés: Rendelhető bankkártya típus: 1 db MasterCard Unembossed PayPass bankkártya

Kiegészítő szolgáltatások

Rendelkezőre vonatkozó információk: A kormányrendelet értelmében az Alapszámla felett csak a tulajdonos rendelkezhet.
A haláleseti rendelkezőre vonatkozó információk: A számlatulajdonos Elhalálozás esetére szóló rendelkezést adhat a számla, illetve a hozzá kapcsolódó lekötött betét egyenlegére vonatkozóan, bármely természetes személy(ek) javára, melynek értelmében az egyenleg nem képezi hagyaték tárgyát, és a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után kifizetésre kerül a kedvezményezett személy(ek) részére. Az Elhalálozási rendelkezés rögzítésének / módosításának / törlésének díja: 1693 Ft/ alkalom.
A bankszámla társtulajdonosra vonatkozó információk: A kormányrendelet értelmében az Alapszámlának egy tulajdonosa lehet.
Egyéb kiegészítő szolgáltatások: Az Alapszámla csomag tartalmazza: - 1 db havi díjmentes számlakivonat - 1 db MasterCard Unembossed PayPass bankkártya típusú bankkártya - Korlátozás nélküli db számú rendszeres átutalás + 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100 000 Ft-ot - Legfeljebb 2 db, Magyarországon elhelyezett ATM-ből bankkártyával végrehjatott készpénzfelvétel, melyek összege nem haladja meg a havi 150 000 Ft-ot, és 1 db bankpénztári készpénzfelvét maximum 50 000 Ft értékben (érvényes díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozattal).

Egyéb díjak

-Azonnali besz., hat.átut végzés díja megegyezik az:„ Átutalás Bankon kívüli számlára- papíros” tranzakció díjával -Felhatalmazó levél befogadásának díja: 564 Ft/db -Zárolás/feloldás díja: 282 Ft/alkalom -Megbízás törlésének és módosításának díja: 282 Ft/tétel -Csoportos beszedési megbízás limitfigyelés díja: 564 Ft / megbízás -Bankfiókban betét műveletek díja: 168 Ft / alkalom -Egyszeri igazolás díja: 187 Ft -Bankinformáció: 3 589 Ft/ alkalom -Fedezetigazolás: 372 Ft / alkalom. -Információnyújtás számlatulajdonos megbízása alapján: 1 239 Ft -Banki okirat másolásáért: 31 Ft/db -Fizetési számla felszólító: 620 Ft, Felmondó levél díja: 1614 Ft - Címletenként 100 darabot meghaladó forint érme esetén (a teljes mennyiség után): 2,30 % - Nagy összegű forint készpénzfelvétel elmulasztása: 0,5-2 millió Ft között: 4336 Ft/alkalom, 2 millió felett: 0,26%, min. 6 197 Ft, max. 25 917 Ft -Tranzakció visszahívásának díja: 2 983 Ft -Napi számlakivonat belföld: 135 Ft/levél -Hiteles e számlakivonat díja: 39 Ft/levél -Számlakivonat másolat: 310 Ft/db -Forint számla javára érkező devizaforgalmi átutalás: 0,120% min. 2382 Ft max. 77 546 Ft

Akciók

Akciós-e a termék: Nem

Egyéb megjegyzések

A választott bankszámla további jellemzői: A felsorolt forgalmi jutalékot számítja fel a bank a költségmentes alapszolgáltatás darabszámai felett végrehajtott tranzakciók esetében (korlátozás nélküli db számú rendszeres átutalás+4 db átutalási megbízás, maximum 100 000 Ft-ig havonta, valamint 2 db ATM kp.felvétel de maximum 150 000 Ft és 1 db bankpénztári kp.felvétel érvényes díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozattal).

Számlahasználat költségei

Havi számlavezetési díj és csomagdíj

Papír alapú kivonat esetén: A számlavezetés havi díja: 2 415 Ft/hónap.
Elektronikus kivonat esetén: A számlavezetés havi díja hiteles elektronikus kivonat kérése esetén: 2 415 Ft/hónap.

Készpénzbefizetés bankfiókban

Készpénz bankjegy befizetés a Polgári Bank bankfiókjaiban díjmentes.

Csoportos beszedés teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: A csomag korlátozás nélküli darabszámú csoportos beszedési megbízást tartalmaz.
  • elektronikusan: A csomag korlátozás nélküli darabszámú csoportos beszedési megbízást tartalmaz.
 • Bankon kívül

  • papíralapon: A csomag korlátozás nélküli darabszámú csoportos beszedési megbízást tartalmaz.
  • elektronikusan: A csomag korlátozás nélküli darabszámú csoportos beszedési megbízást tartalmaz.

Eseti átutalások teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Átutalás bankon belül papíron egyéb esetekben: Az átutalandó összeg 0,26% plusz 248 Ft, plusz az utalandó összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3%-a maximum 6000 Ft. (0,26%+248 Ft)+(0,3%, max. 6.000 Ft)
  • elektronikusan: 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Átutalás bankon belül papíron egyéb esetekben: Az átutalandó összeg 0,26% plusz 248 Ft, plusz az utalandó összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3%-a maximum 6000 Ft. (0,26%+248 Ft)+(0,3%, max. 6.000 Ft)
 • Bankon kívül

  • papíralapon: 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Átutalás bankon kívül papíron egyéb esetekben: Az átutalandó összeg 0,43% plusz 439 Ft, plusz az utalandó összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3%-a maximum 6000 Ft. (0,43%+439 Ft)+(0,3%, max. 6.000 Ft)
  • elektronikusan: 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Átutalás bankon kívül papíron egyéb esetekben: Az átutalandó összeg 0,43% plusz 439 Ft, plusz az utalandó összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3%-a maximum 6000 Ft. (0,43%+439 Ft)+(0,3%, max. 6.000 Ft)

Állandó átutalások teljesítése

 • Bankon belül

  • papíralapon: Korlátozás nélküli db számú rendszeres átutalás + 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Egyéb esetekben: 0,118% + 124 Ft, + az átutalt összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3% max. 6 000 Ft.
  • elektronikusan: Korlátozás nélküli db számú rendszeres átutalás + 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Egyéb esetekben: 0,118% + 124 Ft, + az átutalt összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3% max. 6 000 Ft.
 • Bankon kívül

  • papíralapon: Korlátozás nélküli db számú rendszeres átutalás + 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Állandó átutalás bankon kívül papíron egyéb esetekben: Az átutalandó összeg 0,118% plusz 124 Ft, plusz az az átutalt összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3%-a maximum 6000 Ft. (0,118%+124 Ft)+(0,3%, max. 6.000 Ft)
  • elektronikusan: Korlátozás nélküli db számú rendszeres átutalás + 4 db átutalási megbízás, melyek együttes összege nem haladhatja meg a havi 100.000 Ft-ot. Állandó átutalás bankon kívül papíron egyéb esetekben: Az átutalandó összeg 0,118% plusz 124 Ft, plusz az az átutalt összeg 20.000 Ft-ot meghaladó részének 0,3%-a maximum 6000 Ft. (0,118%+124 Ft)+(0,3%, max. 6.000 Ft)

Készpénzfelvétel

 • saját pénztárban: Készpénz felvétel a Polgári Bank pénztárából: Havi 1 db bankpénztári kkészpénzfelvétel maximum 50 000 Ft értékben ( érvényes díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat esetén). A további készpénzfelvételek juataléka: a felvett összeg 0,56%-a plusz 564 Ft, melynek összege maximum 22576 Ft, melyen felül plusz a felvett összeg 0,6%-a. (0,56%+564 Ft, maximum 22576 Ft)+(0,6%)
 • idegen pénztárban: nem alkalmazza
 • bankkártyával

  • saját ATM: Készpénz felvétel bankkártyával saját ATM-ből: legfeljebb 2 db, Magyarországon elhelyezett ATM-ből bankkártyával végrehajtott készpénzfelvétel, melyek összege nem haladja meg a havi 150 000 Ft-ot. Egyéb esetekben a felvett összeg 1,0% plusz 60 Ft összeghatártól függetlenül.
  • idegen ATM: Legfeljebb 2 db, Magyarországon elhelyezett ATM-ből bankkártyával végrehajtott készpénzfelvétel, melyek összege nem haladja meg a havi 150 000 Ft-ot Egyéb esetekben: a felvett összeg 1,5% plusz 300 Ft összeghatártól függetlenül.

Fizetési kártyán keresztül történő fizetési műveletek teljesítése

Díjmentes

Másodlagos számlaazonosítók regisztrációjának díja

Elektronikusan: nem alkalmazza
Papíralapon: Másodlagos azonosító rögzítése/módosítása/törlése 1000 Ft, akcióban visszavonásig díjmentes

Fizetési kérelmek

Küldésének díja: nem alkalmazza
Fogadásának díja: nem alkalmazza

Kamatozási segédtáblázat

A csatolt segédtáblázat segítségével tájékozódhat az kiválasztott terméktípuson belül az egyes lekötési időtartamhoz és összeghatárhoz rendelt éves kamatszint és EBKM alakulásáról.
Összeg
tól ig
1 nincs felső határ
Éves kamat (%) EBKM (%)
Látra szóló kamat 0,001% 0,001%

A számlához igényelhető bankkártya(k)

Az Ön által választott bankszámlához az intézmény az alábbi bankkártyákat kínálja.
Bankkártya megnevezéseTípusBankkártya egyszeri díjaBankkártya éves díjaNapi vásárlási limit- maximális számaNapi vásárlási limit- maximális értékeNapi készpénzfelvételi limit- maximális számaNapi készpénzfelvételi limit- maximális értéke
MasterCard Unembossed PayPass bankkártyaElektronikus kártya0 Ft3.800 FtNincs (PayPass érintésnélküli fizetés PIN kód nélküli funkció használata esetén max. 5 db 5.000 Ft/db)150.000 FtNincs300.000 Ft

Adatlap megtekintésének ideje

2021.09.24 - 10:52*

*: A program a pénzügyi intézmény által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a pénzügyi szervezet feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál.