Lekötött betétek

- Lekötött betétnek – e program keretében – az értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából forintban vagy devizában rövidebb vagy hosszabb távra lekötött összegeket értjük, melyekért a pénzügyi szolgáltató kamatot fizet. Lekötött betéti konstrukciók lehetnek például takarékbetétkönyvek, betéti okiratok.
-A kamat mértéke függ a lekötött összeg nagyságától és a futamidőtől is. A lekötött betéti konstrukciók idő illetve összeg függvényében „sávos”, „lépcsős” vagy „egyszerű” kamatozásúak lehetnek. A kamatozás három típusa közötti különbséget a példára kattintva ismerheti meg.
A kamatozás módja lehet fix, változó és változtatható. A lekötés módja szerint megkülönböztethető egyszeri vagy ismétlődő lekötési lehetőség.
A termékek közötti eligazodást segíti az EBKM (Egységesített betéti kamatlábmutató).

- Betét nem csak forintban, hanem devizában is elhelyezhető. A devizában elhelyezett betétekkel kapcsolatos árfolyamkockázatokról a MNB honlapján tájékozódhat.

-A hitelintézeteknél elhelyezett betétek széles körére az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciát vállal. A hitelintézet fizetésképtelensége vagy a betétek befagyása esetén az OBA kártalanítást fizet a pénzmosás elleni törvény szerint azonosított tulajdonos nevére szóló betétek után személyenként és hitelintézetenként összevontan maximum százezer euró összeghatárig. A betétbiztosításról tájékozódhat az OBA honlapján.

- Figyelem! A program jellemzően klasszikus betéti formákat tartalmaz, így nem tartalmazza a célhoz kötött megtakarításokat, mint pl. a lakás-takarékpénztári megtakarításokat, gyámhatósági takarékbetétkönyveket, hitelfedezeti célbetéteket, strukturált betéteket, nyereménybetétkönyveket, stb. valamint a privát- és prémiumbanki termékeket.