Kombinált betétek

-A programban kizárólag a kombinált megtakarítások azon formái szerepelnek, melyek betétet és befektetési terméket foglalnak magukba. Ennek megfelelően a programban használt kombinált megtakarítás fogalma szűkebb a piacon használt fogalomnál.

A befektetési termék lehet befektetési alap, életbiztosítás (általában unit linked) vagy kötvény. A betéti és a befektetési rész között általában a bank által előre meghatározott mértékben (például fele-fele arányban) kell a megtakarítani kívánt pénzt megosztani.

A két rész ugyanakkor különböző feltételekkel rendelkezik:

  • a betétösszegre a hitelintézetek a meghirdetett (induló „akciós”) kamatot fizetik, általában fix futamidőre, így erre a részre nem kell kamatkockázattal számolni,

  • a befektetési részben lévő pénzre a befektetési termék által elért hozamot kapja az ügyfél. Ennek hozamlehetősége lehet magasabb, de akár alacsonyabb is, mint a betéti összegre járó kamat. Mivel a befektetési termékre a pénzügyi szolgáltató általában nem vállal hozamgaranciát, így a hozamkockázat is magasabb.

-A kombinált termékek betéti részének jellemzői a lekötött betétekkel teljes mértékben megegyeznek. Tehát a kamatozás típusában – lekötött összeg nagyságától függően – lehet „sávos”, „lépcsős” vagy „egyszerű”, kamatozás módjában lehet fix, változó vagy változtatható, valamint a lekötés módja szerint lehet egyszeri vagy ismétlődő lekötés.

A kamatozás három típusa közötti különbséget a példára kattintva ismerheti meg.

-Betét nem csak forintban, hanem devizában is elhelyezhető. A devizában elhelyezett betétekkel kapcsolatos árfolyamkockázatokról a MNB honlapján  tájékozódhat.

A hitelintézeteknél elhelyezett betétek széles körére az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garanciát vállal. A hitelintézet fizetésképtelensége vagy a betétek befagyása esetén az OBA kártalanítást fizet a pénzmosás elleni törvény szerint azonosított tulajdonos nevére szóló betétek után személyenként és hitelintézetenként összevontan maximum százezer euró összeghatárig. A betétbiztosításról tájékozódhat az OBA honlapján. Az OBA védelem kiterjed a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra is. Fontos, hogy a befektetési termékkel kombinált betéti termék esetében a befektetési termékekre vonatkozó védelem minimális mértékű vagy egyáltalán nem létezik. A befektetési termékekre vonatkozó védelemről a MNB honlapján tájékozódhat.

-Figyelem!  A kombinált termékek befektetési részének teljes körű bemutatása – annak terjedelmére és összetettségére tekintettel – a Betét- és megtakarítás kereső programban csak korlátozottan lehetséges, a program a befektetési rész csak néhány alapvető jellemzőjét tartalmazza. Ez hangsúlyozottan nem minősül teljes körű tájékoztatásnak! Kombinált megtakarítás választása előtt mindenképp tájékozódjon a részletek (mint például kapcsolódó költségek, lehetséges kockázatok) felől a hitelintézetnél.