Penztárak

A honlapunkon közzétett pénztári beszámolók nem számítanak hivatalos felügyeleti közzétételnek. Az itt közzétett adatokért az azt beküldő pénztár a felelős.

A PSZÁF közzétételi kötelezettségét a Pszaf. tv. 9.§ (1) bekezdés (i) pontja írja elő. A Felügyelet feladata: közzéteszi honlapján a pénztárak éves beszámolóit a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt évente, a tárgyévet követő év június 30-áig.

A pénztárak 2012. évet követő időszakra vonatkozó közzétételei megtekinthetők itt: https://www.kozzetetelek.hu/penztari_kozzetetelek

Pénztárpiaci adatok
Keresés a kategórián belül
Név
Típus:Év
<< 2 / 32 >>
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2011
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2010
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2009
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2008
Adoszt Egészségpénztár2004
Adria Önsegélyező Pénztár2010
Allianz Hungária Egészségpénztár2007
Allianz Hungária Egészségpénztár2006
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat2006
Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár2011
Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár2010
Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár2009
Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár2008
Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár2007
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2011
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2010
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár2009