PSZÁF állásfoglalások archívuma

Az alábbi adatbázisban tájékoztatásul érhetők el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) – 2013. október 1-jei megszűnését megelőzően – közzétett állásfoglalásai, amelyek adott esetben felülvizsgálatra szorulhatnak, és tartalmazhatnak hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat is. Az MNB ennek ellenére továbbra is elérhetővé teszi ezen állásfoglalásokat, mivel megítélése szerint az ezekben szereplő jogi értelmezések, vagy azok egy része továbbra is a felügyelt intézmények prudens működését segíthetik elő és iránymutatásul szolgálhatnak részükre. Ugyanakkor felhívjuk a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a PSZÁF által kiadott állásfoglalások nem tekinthetők a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiadott állásfoglalásoknak, és adott esetben az MNB azonos vagy hasonló tényállás mellett a PSZÁF állásfoglalásaitól eltérő jogértelmezést tarthat elfogadhatónak.

Keresés állásfoglalásokban

Cím:
Szektor:
1 / 129>>